LitteraturlisteNedenstående liste er, hvad jeg i årenes løb er truffet på. Samtlige, pånær de nyeste, er udsolgt, og det vil kræve en god portion held at skaffe dem antikvarisk. Listen skal ikke forestille at være udtømmende, og jeg vil ikke fremhæve nogen af lærebøgerne frem for andre. Selv har jeg dog haft megen glæde af Jørgen Kastrups bog fra 1968.

Haandgjerningsbog for Ungdommen, N. C. Rom, 1875

Bookbinding and the Care of Books, A handbook for Amateurs, Bookbinders, & Librarians.
Elektronisk tekst fra Projekt Gutenberg: http://www.gutenberg.org/etext/26672
New York 1910.

Hæftearbejde var i sin tid en kvindebeskæftigelse, der ofte udførtes af ganske unge og af skolepiger efter skoletid.Svend Dahl: Bogens Historie.
P. Haase & Søns Forlag, København 1927. Findes også i "Anden ændrede og reviderede udgave", ca. 1956.
Grundig gennemgang af bogens historie i kulturhistorisk perspektiv.

Bog og Bind udgivet af Dansk Bogbindertidende, København 1930.
Mange billeder af bind fra Bogbinderlaugets Bogsamling.

Ingeborg Börjeson: Indbinding af bøger.
Munksgaard, København 1936. Findes også i en revideret udgave: Munksgaard 1962.
Lærebog i bogbinding.

Esli Dansten: Bogsamlerens Bog.
C. A. Reitzels forlag, København 1942.
Alment om bøger, deres historie, indbinding og behandling.

H. O. Bøggild-Andersen og Edward C. J. Wolf: Bogbindets Historie.
Athenæum, København 1945.
Bogbindets historie frem til 20. århundredes start.

Lærebok i håndforgylling, En veiledning til selvstudium av Paul Kersten
Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo 1947.

N. Norvil: Praktisk Haandbog i BOGBINDERI og Papirarbejde.
8. udgave, Det Danske Forlag, København 1948.
Velillustreret og med afsnit om æskefremstilling, marmorering, forgyldning og reparationer.
 


 

 

Norvils bog: dybfalset halvbind med ryg og hjørner af skind. Klistermarmoreret sidepapir. Forgyldning: Jørgen Thorsen, Herlev.

H. Køhler Larsen og Vald. Madsen: Lær at indbinde Bøger.
J. Fr. Clausens Forlag, 3. udgave, København 1948.
Vejledning i bl. a. boghøvlen, fremstilling af mapper o. lign og kort om forgyldning.

Aage Marcus (red.): En Bog om Bogen.
Carit Andersens Forlag, København 1950.
Om bøgers historie, fremstilling og brug.

Grafisk Uppslagsbok utarbetad av Ove Persson.
Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Stockholm 1951.
Leksikon med fagudtryk om bøger og bogfremstilling.

Henrik Park og Carl Thomsen (red.): Bogbinderen August Sandgren.
Forening for Boghåndværk 1952.
Om Sandgrens liv og værk.

Otto Hansen: Vejledning i bogbinding.
København 1958.
Lærebog i bogbinding. "Elevkompendium" benyttet i Københavns aftenskole.

Riberholt og Drastrup: Indbinding af bøger.
Gjellerup 1966.
Lærebog i bogbinding, suppleret med et historisk afsnit.

Jørgen Kastrup: Lær bogbinding.
Berlingske forlag 1968
Lærebog i bogbinding.

A. V. Priem-Nielsen, Knud Erik Larsen og Johs. Hyltoft: Den håndindbundne bog.
Forening for Boghaandværk
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck
København 1970

Jørn Møller: Grundbog i bogindbinding.
Hernov 1984.
Kortfattet vejledning i indbinding af bøger og tidsskrifter hæftet på bændler. (20 sider).

Rob Shepherd: Håndindbundne bøger.
Hernov 1996.
Oversat fra engelsk af Niels Krohn. En introduktion. Meget smukt illustreret i farver.

Inger Olufsen: Byens Protokolfabrik 1916 - 1993.
Inger Olufsen 1998.
Om en bogbindervirksomheds historie.

Mellem Permer.
Jubilæumsskrift ved Ahrenkiel Bogbinderis 75 års jubilæum 1999.